Ochrona prawna kobiet

Inne strony warte obejrzenia:

Ochrona prawna kobietObowiązujące w Polsce unormowania prawne zawarte w Kodeksie Pracy otaczają specjalną ochroną kobiety w ciąży oraz te, które wychowują dziecko do lat czterech. Zgodnie z ich brzmieniem pracodawca, który zatrudnia kobietę na podstawie umowy o pracę na czas określony, w przypadku stwierdzenia u niej ciąży ma obowiązek przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu. Ten przepis prawny zabezpiecza kobiety przed nie przedłużaniem umów i pozostawienia ich bez prawa do wypłaty świadczeń związanych z ciążą i macierzyństwem. Z kolei w przypadku trwania stosunku o pracę nawiązanego na czas nieokreślony, pracodawca nie może rozwiązać umowy z kobietą w ciąży. Przepisy przewidują tylko odstępstwo w przypadku przyczyn niezależnych od pracodawcy na przykład likwidacji zakładu pracy lub ogłoszenia jego upadłości. W takiej sytuacji polskie ustawodawstwo przewiduje specjalne świadczenia dla kobiet wypłacane w okresie ciąży oraz macierzyństwa. Innym przepisem uregulowanym w Kodeksie Pracy jest wyraźny zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych, w porach nocnych , w systemie przerywanego czasu pracy oraz oddelegowywania jej. Obowiązujące normy prawa zabraniają również zatrudniania kobiet w ciąży w warunkach uciążliwych i szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia. W czasie trwania ciąży pracownica ma prawo do korzystania z badań medycznych w czasie pracy jeżeli mogą się one odbywać jedynie w godzinach odpowiadających jej godzinom pracy. Za ten czas nieobecności w pracy pracodawca ma obowiązek wypłacić jej wynagrodzenie. Zgodnie z nimi po porodzie pracodawca ma obowiązek udzielić kobiecie urlopu macierzyńskiego w wymiarze określonym ustawą. Po zakończonym urlopie macierzyńskim pracownica ma prawo do powrotu do pracy na takich samych warunkach jak przed ciążą. Do czasu kiedy kobieta karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie pracy, a jeżeli ciąża była mnoga przerwy mogą trwać do czterdziestu pięciu minut. Kobiety wychowujące dziecko do lat czterech jedynie za swoją zgodą mogą pracować w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Również wymagana jest ich zgoda w przypadku oddelegowania do innego miejsca pracy oraz zatrudniania w systemie przerywanego czasu pracy. Analizując powyższe uprawnienia można śmiało stwierdzić, że polskie ustawodawstwo jest prorodzinne i otacza kobiety w ciąży oraz wychowujące małe dzieci szczególnymi przywilejami.


Oceń ten artykuł:


Warto również przeczytać:

Walka z cellulitem
Zapewne każda kobieta drży ze strachu przed cellulitem. Niezależnie od wieku kobieta narażona jest na mało przyjemnie wyglądające nogi. Nie prawdą jest, iż tylko kobiety przekraczające 30 rok życia mogą mieć cellulit. Pr...

Kobieca przyjaźń
Kobieca przyjazń to bardzo silna więz łącząca przedstawicielki płci pięknej. Powszechnie wiadomo, że kobiety rozumieją się bez słów, potrafią odgadnąć swoje wzajemne myśli. Panie mają bardzo wysoko rozwiniete poczucie pr...

Zakupy, zakupy, zakupy
Tajemnica męcząca mężczyzn na całym świecie od tysięcy lat to odpowiedź na pytanie: „dlaczego kobiety kochają zakupy?”. Niektórzy twierdzą nawet, że jest to obsesja żeńskiej części społeczeństwa. Idą po nową ...

Dowcipy o blondynkach
Blondynki to jeden z najpopularniejszych na świecie tematów na dowcipy. Kawały o blondynkach znane są na całym świecie, przez mężczyzn, kobiety i dzieci. Kawały są bardzo różne, jedne mniej wredne inne bardziej, ale wszy...